“น้ำพระทัย พ่อหลวง” ทรงห่วงนักเรียนตัวน้อย

    “ในประเทศไทยนี้ ถ้าดูจากสถิติก็มีพลเมืองเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน จึงสันนิษฐานได้ว่า พลเมืองของประเทศไทยนี้อยู่ในวัยเรียนมีอยู่เป็นส่วนมากทุกๆ ปี การที่ส่วนร่วมคือ ประชาชนทั้งประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแล้ว จึงต้องช่วยจัดการให้เยาวชน ให้ประชาชนที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี เราจะไปอาศัยรัฐบาลหรือาศัยทางราชการช่วยให้บ้านเมืองเจริญด้านเดียวไม่ได้ เพราะว่าในสมัยนี้ถือว่าเป็นสมัยประชาธิปไตย ทุกคนมีส่วนในงานของประเทศชาติ….

       
       นั่นคือ พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่เหล่านักศึกษาจากชมรมราชมงคล “อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ได้ยึดมั่นและนำมาปฏิบัติตลอดมา พร้อมทั้งสานต่ออุดมการณ์ชาวค่ายฯ ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนในเขตทุรกันดารและก่อสร้างอาคารเรียน หรือทดแทนอาคารที่เก่าชำรุดทรุดโทรม

           ในปีนี้กลุ่มนักศึกษาจากชมรมราชมงคล “อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ” มีภารกิจหลักสำคัญ หลังจากได้รับคำสั่งจากสำนักราชเลขาธิการ ให้ออกเดินทางไปยังเขตพื้นที่ทุรกันดารติดชายแดนไทย-ลาว ณ โรงเรียนบ้านบรรณโศภิษฐ์ อ.สองแคว จ.น่าน เพื่อทำการสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวนหนึ่งหลัง
       
          นายสกล โตสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านบรรณโศภิษฐ์ กล่าวว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีมาที่โรงเรียนจึงได้เรียนท่านว่าสถานที่อาคารคับแคบไม่เพียงพอแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่จะมาใช้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องประชุมทำกิจกรรม ขาดแคลนหมด นักเรียนจำนวน 352 คน จึงอยู่กันอย่างขาดแคลนพอสมควร ฯพณฯ องคมนตรีก็รับปากว่าจะไปประสานหน่วยงานที่จะช่วยได้ ไม่นานก็ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการให้ทำหนังสือฎีกาถวาย เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ 500,000 บาท และส่งนักศึกษาจากค่ายอาสาฯ มาช่วยสร้างโรงเรียนให้กับเด็กๆ

 

 

                    “การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนำความปลาบปลื้มมาสู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ นักเรียน และชาวบ้านที่ได้รู้เรื่องกันถ้วนหน้า ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือว่าเป็นบุญเป็นสิริมงคลอย่างที่สุด”

 

           “ท็อป” ธีระพัฒน์ ใจเรือน นักศึกษาชั้นปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประธานค่ายอาสาฯ เปิดเผยว่า หลังจากได้รับคำสั่งจากสำนักงานเลขาธิการฯ จึงเริ่มวางแผนที่จะสร้างอาคารเรียนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เริ่มจากลงพื้นที่สำรวจอาคารเรียน ซึ่งสิ่งที่พบมีเพียงความว่างเปล่า และสภาพอาคารที่ทรุดโทรม แต่ด้วยความตั้งใจของชาวค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติที่ตระหนักถึงความสำคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อสนองเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือต่อ ร.ร.บรรณโศภิษฐ์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550 จึงทำการก่อสร้างอาคารเรียนภายใต้ ชื่ออาคารว่า “ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ”
       
       

“อีกสิ่งที่สำคัญคือ กิจกรรมค่ายอาสาฯ เป็นการพัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนรู้จักการเสียสละเพื่อสังคม”

           “เทม” ปริพัฒน์ เนตรมณี นักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จ.น่าน เอ่ยถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจที่ทำสิ่งดีๆ เพื่อในหลวง แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กน้อยๆ ที่พอจะใช้เวลาว่างจากการเรียนมาทำประโยชน์ ซึ่งนั้นก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตของการเป็นนักศึกษาค่ายอาสาฯ
       
            “เนตร” ธเนศ หงส์คำภา นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี ผู้คลุกคลีอยู่ในชมรมอาสา ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี จนกระทั่งเรียนต่อในระดับปริญญาโท ก็ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมไม่ขาด และได้ใช้ประสบการณ์จากครอบครัวที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง มาช่วยงานค่าย และแนะนำรุ่นน้อง
       
       “ที่สำคัญการทำกิจกรรมของค่ายอาสาฯ ครั้งนี้ และที่ผ่านมา ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีค่ามากสุด ที่ครั้งหนึ่งได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และในหลวงของเรา”

Bookmark this on Hatena Bookmark
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

This entry was posted in ข่าวราชมงคลอาสาพัฒนา and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to “น้ำพระทัย พ่อหลวง” ทรงห่วงนักเรียนตัวน้อย

  1. pakora says:

    อยากให้ถึง 6 สิงหาไวไวจะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>