ครบรอบ 25 ปี ฅ.ค่าย ราชมงคลอาสาพัฒนา

งาน ครบรอบ 25 ปี ฅ.ค่าย ราชมงคลอาสาพัฒนา   วันที่ 6 สิงหาคม 2554
สถานที่ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ราคาบัตรใบละ 600 พร้อมรับของที่ระลึก

วิธีจองบัตรที่นั่ง

โอนเงิน ชื่อบัญชี ค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา
เลขบัญชี 453-1-14863-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธายา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*****เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง อีเมล สำเนาสลิปโอนเงินให้ทางเมล ในแบบไฟล์ .Jpeg ชื่อผู้โอน วัน เวลา สถานที่ และ ยอดเงินที่โอน มาที่ rsa.rmutt@hotmail.com พร้อมทั้งเก็บสลิปตัวจริงมาเพื่อรับบัตรหน้างาน

****สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0843571940 ชมพู่ (ประธานชมรม)

Bookmark this on Hatena Bookmark
Share on Facebook
[`google_buzz` not found]
[`yahoo` not found]
[`livedoor` not found]
[`friendfeed` not found]
[`tweetmeme` not found]